pondělí, 22 září 2014
Napsal(a)

Nacházíme se v době, kdy stará pravidla přestávají platit a nové možnosti jakoby naznaly hranic. Stejně je tomu i v moderní formě managementu. Smiřme se s tím, že novou formu byznysu nemá smyl odmítat a bránit se jí. Při přechodu ke konceptu stále vzrůstající pracovní mobility občanů České republiky nesmíme spoléhat na zaběhnuté modely strategického řízení okopírované od nadnárodních korporací slovo od slova. Trendem se stává hledání vlastní cesty k úspěchu.

pondělí, 22 září 2014

Mentorováním myslíme firmou organizovanou a podporovanou spolupráci mezi zkušenějším pracovníkem a (nejen) začínajícím pracovníkem. Samotné mentorování pak může zahrnovat celou řadu činností, jejichž cílem je vyšší úspěšnost pracovníka v práci, profesní rozvoj pracovníka včetně rozvoj sociálních kompetencí.

neděle, 21 září 2014
Zveřejněno v Informační technologie
Napsal(a)

Pozitivním přínosem e-learningu zcela jistě je, že vzdělávací programy a počítače rozvíjí mnohem efektivněji samostatné uvažování a kreativitu studentů, než klasická výuka. Předkládaná látka se stala dynamickou a pružnou, nejenom v ohledu na individuální požadavky studentů, ale i v závislostech na aktuálně se měnících faktech.

neděle, 21 září 2014
Zveřejněno v Informační technologie
Napsal(a)

V současnosti existuje nespočet formulací definic e-learningu. Vždy záleží na době, ve které definice vzniká a hlavně na kontextu možností a dynamice vývoje multimediálních a informačních technologií.

neděle, 21 září 2014
Zveřejněno v Informační technologie
Napsal(a)

Internetový portál je webovou aplikací, která v rámci poskytovaných služeb zprostředkovává prostřednictvím internetového prohlížeče centralizované informace z různých zdrojů. Jedná se o internetovou stránku, která uživateli poskytuje kombinaci několika základních služeb Internetu.

neděle, 21 září 2014
Zveřejněno v Informační technologie
Napsal(a)

Web neboli WWW, je zkratka pro World Wide Web. Což je služba sítě internet, sloužící k přenosu dokumentů, taktéž známých jako webové stránky, které jsou uloženy na webovém serveru v podobě souborů zapsaných ve specifickém jazyce (X)HTML (Hyper Text MarkUp Language).

neděle, 21 září 2014
Zveřejněno v Právo pro občany

Cílem kurzu je připravit posluchače ke zkoušce "Strážník obecní (městské) POLICIE". V kurzu je mimo jiné obsažen výklad ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, občanského zákoníku (včetně připravované novelizace platné od 1. 1. 2014), zákona o přestupcích, trestního zákoníku, trestního řádu, správního práva, zákona o Policii ČR, zákona obecní policii, zákona o živnostenském podnikaní, zákona o ochraně utajovaných skutečností, zákona o silničním provozu včetně připravovaných novelizací, zákona o zbraních a střelivu a to v rozsahu nutném ke složení zkoušek ""Strážník obecní (městské) POLICIE". 

Náš přípravy k prolongačním zkouškám Vás komplexně seznámí s potřebními právními předpisy k úspěšnému složení prolongační zkoušky.

neděle, 21 září 2014
Zveřejněno v Právo pro občany

Cílem našeho kurzu je informovat strážníky obecní (městské) POLICIE o legislativních a praktických novinkách. V kurzu je mimo jiné obsažen výklad nových ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. – OBČANSKÝ ZÁKONNÍK který je právně účinný od 1.1.2014. Kurz je určen zaměstnancům obcí zařazených do obecní policie, kteří mají zájem o další vzdělávání ve své profesi.

Strana 1 z 3

O NÁS

Naše firma se zabývá poskytováním a zprostředkováním firemních, odborní a zájmových kurzů a školení. Kvalitní celoživotní vzdělávání se v dnešní moderní době stalo samozřejmostí. Získejte s námi náskok před konkurencí a zajistěte si své místo na pracovním trhu. Máme bohaté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých v nejrůznějších oborech. Jako doplňkové studijní materiály a inspirace Vám poslouží odborné online magazíny z oblasti PR, HR, marketingu, firemního vzdělávání, IT, security služeb, práva, ale i např. vaření nebo psychologie. Neváhejte navštívit proExperty.cz, proObcany.cz, VarimeDoma.eu a následně si vybrat dle Vašeho zájmu kurz či školení v našem Eshopu a i když si nevyberete ihned, neváhejte nás oslovit a my Vám vytvoříme vzdělávací akce na míru!

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU!

Spolupracujeme

firemniturnaje.cz